Επικοινωνήστε μαζί μας

Γίνεται διαρκώς εφαρμογή όλων των Ελληνικών και Διεθνών προτύπων που διέπουν την εκάστοτε κατηγορία σε όλα τα στάδια του Έργου. Δυνατότητα Πιστοποίησης από Διαπιστευμένους Φορείς

Εφαρμοζόμενα Πρότυπα

Η ομάδα μας προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες Υπηρεσίες After Sales

Υποστήριξη

Από το 2010 καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος των Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, της Επιθεώρησης Εγκαταστάσεων και της Ενέργειας.

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες Μηχανικού σε βασικούς λειτουργικούς και κατασκευαστικούς τομείς και στο πεδίο των Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Βασικός μας στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Βρείτε μας στα Social Media!

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο "Newsletter"


Μην ανησυχείτε, απεχθανόμαστε τα spam!