• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Μοναδική Κατασκευαστική - Μελετητική - Ακαδημαϊκή Εμπειρία. Εκατοντάδες κατασκευσμένα Έργα.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Μοναδική Κατασκευαστική - Μελετητική - Ακαδημαϊκή Εμπειρία. Εκατοντάδες κατασκευσμένα Έργα.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Μοναδική Κατασκευαστική - Μελετητική - Ακαδημαϊκή Εμπειρία. Εκατοντάδες κατασκευσμένα Έργα.
 • Εξειδίκευση στις Υπηρεσίες Μέτρησης & Ανάλυσης Ενέργειας

  Υπηρεσιές υψηλού επιπέδου στα πεδία μέτρησης & ανάλυσης Ενέργειας.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Μοναδική Κατασκευαστική - Μελετητική - Ακαδημαϊκή Εμπειρία. Εκατοντάδες κατασκευσμένα Έργα.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Μοναδική Κατασκευαστική - Μελετητική - Ακαδημαϊκή Εμπειρία. Εκατοντάδες κατασκευσμένα Έργα.
 • Εξειδίκευση στις Υπηρεσίες Μέτρησης & Ανάλυσης Ενέργειας

  Υπηρεσιές υψηλού επιπέδου στα πεδία μέτρησης & ανάλυσης Ενέργειας.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Μοναδική Κατασκευαστική - Μελετητική - Ακαδημαϊκή Εμπειρία. Εκατοντάδες κατασκευσμένα Έργα.
 • Εξειδίκευση στις Υπηρεσίες Μέτρησης & Ανάλυσης Ενέργειας

  Υπηρεσιές υψηλού επιπέδου στα πεδία μέτρησης & ανάλυσης Ενέργειας.

Αξιοπιστία

Για όλα τα έργα δίνουμε πάντα τη δυνατότητα πιστοποίησης της υλοποίησης των μελετών – εργασιών με βάση τα σχετικά Εγχώρια ή Διεθνή Πρότυπα από ανεξάρτητους φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους και της τελικής επιλογής του Κυρίου του Έργου.

Εμπειρία

Έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία (μελετητική – κατασκευαστική – ακαδημαϊκή) – μοναδική σε επίπεδο Κρήτης - σε αδειοδότηση, μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση Ενεργειακών Συστημάτων, η Ομάδα μας μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε σχετικό Έργο

Υποστήριξη

Για κάθε νέο Έργο προσφέρουμε ένα έτος δωρεάν υποστήριξης

Μας εμπιστεύονται...

Έχετε ερωτήσεις?

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!