Επικοινωνήστε μαζί μας

Υπηρεσίες Σχεδιασμού - Βελτιστοποίησης Η/Μ Συστημάτων

H Ομάδα μας δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Μηχανικού. Έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία (μελετητική – κατασκευαστική – ακαδημαϊκή) – μοναδική σε επίπεδο Κρήτης - σε αδειοδότηση, μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστημάτων ΑΠΕ (ανάμιξη σε κατασκευασθέντα έργα άνω των 50MWp εντός και εκτός Ελλάδας και πολύ περισσότερα σε επίπεδο μελέτης) και Εξοικονόμησης Ενέργειας, μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε σχετικό Έργο, με τη βεβαιότητα εναρμονισμού του αποτελέσματος με όλα τα Εγχώρια και Διεθνή Πρότυπα, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κατηγορίας και σε συνεργασία με τους εγκυρότερους κατασκευαστές εξοπλισμού.
Επιπλέον διαθέτουμε ιδιαίτερη εμπειρία σε Μελέτη και Κατασκευή Ηλεκτρικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με ανάμιξη σε κάποια από τα σημαντικότερα Έργα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Κρήτης και συνεργασία με μερικούς από τους πιο σημαντικούς φορείς & επιχειρήσεις του Νησιού.
Για όλα τα έργα μελέτης ή κατασκευής που αναλαμβάνουμε δίνουμε πάντα τη δυνατότητα πιστοποίησης της υλοποίησης των μελετών – εργασιών με βάση τα σχετικά Εγχώρια ή Διεθνή Πρότυπα από ανεξάρτητους φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους και της τελικής επιλογής του Κυρίου του Έργου.

Σε επίπεδο υπηρεσιών Σχεδιασμού - Βελτιστοποίησης Η/Μ Συστημάτων, η ομάδα μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα εξής πεδία:

  • Βελτιστοποίηση σχεδιασμού Η/Μ έργων

  • Αδειοδότηση Η/Μ εγκαταστάσεων

  • Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων με βάση τα τελευταία σε ισχύ Διεθνή Πρότυπα

  • Εκπόνηση εκτίμησης κινδύνου κεραυνικών πληγμάτων

  • Εκπόνηση Μελετών Αντικεραυνικής Προστασίας

  • Εκπόνηση Μελετών Επάρκειας Φωτισμου

  • Εκπόνηση Μελετών οδικών ηλεκτροφωτισμων

  • Εκπόνηση Μελετών συστημάτων κτιριακοΰ αυτοματισμού βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων

  • Εκπόνηση Μελετών συστημάτων αυτοματισμού λεβητοστασΐων - συστημάτων ΖΝΧ

Έχετε ερωτήσεις;

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Βρείτε μας στα Social Media!

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο "Newsletter"


Μην ανησυχείτε, απεχθανόμαστε τα spam!