Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΠΕ - Εξοικονόμηση Ενέργειας - Αειφόρος Λειτουργία

H Ομάδα μας δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Μηχανικού. Έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία (μελετητική – κατασκευαστική – ακαδημαϊκή) – μοναδική σε επίπεδο Κρήτης - σε αδειοδότηση, μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστημάτων ΑΠΕ (ανάμιξη σε κατασκευασθέντα έργα άνω των 50MWp εντός και εκτός Ελλάδας και πολύ περισσότερα σε επίπεδο μελέτης) και Εξοικονόμησης Ενέργειας, μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε σχετικό Έργο, με τη βεβαιότητα εναρμονισμού του αποτελέσματος με όλα τα Εγχώρια και Διεθνή Πρότυπα, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κατηγορίας και σε συνεργασία με τους εγκυρότερους κατασκευαστές εξοπλισμού.
Επιπλέον διαθέτουμε ιδιαίτερη εμπειρία σε Μελέτη και Κατασκευή Ηλεκτρικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με ανάμιξη σε κάποια από τα σημαντικότερα Έργα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Κρήτης και συνεργασία με μερικούς από τους πιο σημαντικούς φορείς & επιχειρήσεις του Νησιού.
Για όλα τα έργα μελέτης ή κατασκευής που αναλαμβάνουμε δίνουμε πάντα τη δυνατότητα πιστοποίησης της υλοποίησης των μελετών – εργασιών με βάση τα σχετικά Εγχώρια ή Διεθνή Πρότυπα από ανεξάρτητους φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους και της τελικής επιλογής του Κυρίου του Έργου.

Σε επίπεδο υπηρεσιών σχεδιασμού συστημάτων ΑΠΕ - Εξοικονόμησης Ενέργειας - Αειφόρου Λειτουργίας, η ομάδα μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα εξής πεδία:

  • Μελέτη, Σχεδιασμός & Επίβλεψη Ενεργειακών Έργων – Έργων ΑΠΕ

  • Υλοποίηση Turn Key (EPC) Έργων ΑΠΕ

  • Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας σε συστήματα Φωτισμού - Κίνησης και λοιπών Η/Μ συστημάτων

  • Έλεγχος-Επιθεωρηση Εγκαταστάσεων ΑΠΕ

  • Αδειοδότηση συστημάτων ΑΠΕ

  • NZEB - Κτιριακός Σχεδιασμός Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης

  • Ενεργειακή μέτρηση και ανάλυση φορτιων

  • Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας

Έχετε ερωτήσεις;

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Βρείτε μας στα Social Media!

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο "Newsletter"


Μην ανησυχείτε, απεχθανόμαστε τα spam!