Ολοκληρώθηκε η κατασκευή Φ/Β Σταθμού 500kWp στην Κεντρική Ελλάδα. Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση έγινε σε πλήρη συμφωνία με το IEC EN 62446 και όλα τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Ανελήφθη η ανεύρεση γηπέδων, ο πλήρης σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η προμήθεια και η εγκατάσταση.

Μας εμπιστεύονται...

Έχετε ερωτήσεις?

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!